Raspored rada parkirališta za vrijeme predstojećeg praznika Dana državnosti

Obavještavamo Vas da “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica za vrijeme predstojećeg praznika Dana državnosti 13. i 14. jula 2022. godine neće vršiti naplatu parkiranja u zoniranim djelovima grada.

Za vrijeme praznika naplata parkiranja će se vršiti samo na sledećim parkiralištima:

  • Ulica Miljana Vukova (u centru grada),
  • Ulica Vaka Đurovića (ispred Gradskog stadiona).

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)