Pretplate

Opšta parkirališta - ZONE

Fizička lica

Pravo na povlašćenu mjesečnu pretplatu za opšta parkirališta (zone) mogu ostvariti fizička lica koja imaju sjedište ili boravište u toj zoni.

* Zahtjev možete popuniti klikom na sljedeći link, a potrebna dokumentacija je navedena u sadržaju zahtjeva.

Pravna lica

Pravo na povlašćenu mjesečnu pretplatu za opšta parkirališta (zone) mogu ostvariti pravna lica i preduzetnici čije je sjedište u toj zoni.

* Zahtjev možete popuniti klikom na sljedeći link, a potrebna dokumentacija je navedena u sadržaju zahtjeva.

Forma za plaćanje

Posebna parkirališta i javne garaže

Fizička lica

Pravo na zakup parkinga po povlašćenim cijenama mogu ostvariti:

  • Stanari – koji imaju sjedište ili boravište u tom dijelu grada;
  • Zaposleni – čije je sjedište firme u tom dijelu grada;
  • Za ostala fizička lica primjenjuju se cijene iz važećeg cjenovnika.

* Zahtjev možete popuniti klikom na sljedeći link, a potrebna dokumentacija je navedena u sadržaju zahtjeva.

Pravna lica

Pravo na zakup po povlaćenim cijenama na javnim parkiralištima i garažama mogu ostvariti pravna lica i preduzetnici koji imaju sjedište u tom dijelu grada dok se za ostala pravna lica primjenjuju cijene iz važećeg cjenovnika.

* Zahtjev možete popuniti klikom na sljedeći link, a potrebna dokumentacija je navedena u sadržaju zahtjeva.

Forma za plaćanje

Cjenovnik usluga Parking servisa Podgorica

Upit za provjeru duga - pretplate

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)