Parking karte

Parking servis doo Podgorica ne izdaje više prekršajni nalog zbog neplaćanja usluge parkiranja, već u tom slučaju izdaje parking kartu. Navedena parking karta iznosi 2,40€ u trecoj zoni, 2.50€ u drugoj i 2.60 € u prvoj zoni.

Parking karta treba da se plati osam dana od dana izdavanja, kako se ne bi pokrenuo postupak prinudne naplate potraživanja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju.

Kako se navodi u Odluci o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada, koja je usvojena 30. decembra prošle godine, korisniku javnog parkirališta za kojeg kontrolor utvrdi da nije platio naknadu na način propisan tim dokumentom, utvrđuje se iznos za plaćanje naknade na obrascu koji donosi Upravni odbor Parking servisa – parking karta. Parking karta sadrži instrukcije za plaćanje i cijenu po posebnoj tarifi koja je utvrđena cjenovnikom.

“Kontrolor parking kartu uručuje korisniku javnog parkirališta. Ako kontrolor nije u mogućnosti da uruči parking kartu korisniku javnog parkirališta, pričvršćuje parking kartu na prednje vjetrobransko staklo vozila. Dostavljanje parking karte na način iz stava 3 ovog člana smatra se urednim i uventualno oštećenje ili uništenje parking karte nema uticaj na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje parking karte”.

Smatra se da je korisnik javnog parkirališta postupio po parking karti ako je platio kartu u roku od osam dana od dana izdavanja na način naznačen u parking karti.

Ukoliko korisnik javnog parkirališta ne plati parking kartu u roku iz stava 5 ovog člana, Parking servis će pokrenuti postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja i obezbjeđenja potraživanja.

Forma za plaćanje

Upit za provjeru duga - parking karte

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)