Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Po prijemu novca za plaćenu uslugu kupovine parking karte ili mjesecne pretplate Parking servis Podgorica je dužan da proknjiži svaku uplatu. U slučaju bilo kakvih izmjena, Parking servis Podgorica dužan da obavijesti korisnika.

Opis usluga

Na sajtu parking servisa Podgorica možete platiti parking kartu po jasno definisanim cijenama kao i mjesečnu pretplatu na opštim parkiralištima – zonama i parkiralištima sa rampom.

Cijene proizvoda

Cijene proizvoda su izražene u eurima (€) i uključuju PDV u iznosu od 21%.

Unos i prenos ličnih podataka

Unos i prenos ličnih podataka i podataka o brojevima kreditnih kartica zaštićeni su najvišim bezbednosnim standardima koje pruža VSPai sistem za onlajn autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtevima vlasnika kartica i marki kartica i PCI DSS standardima. Autorizacija i plaćanje kreditnom karticom vrši se pomoću VSPai sistema za autorizaciju i plaćanje karticama u realnom vremenu.

Politika privatnosti

Kako bismo obezbijedili zaštitu Vaših prava i približili Vam razloge i način prikupljanja, upotrebu, povezivanje, objavljivanje i korišćenje podataka, postupamo u skladu sa sledećom Politikom privatnosti.

Podaci o vozilu koje prikuplja Parking servis podgorica su osnovne informacije o vozilu neophodne za realizovanje poslovanja online kupovine parking karti i mjesečnih pretplata:

  • Registrarke oznake vozila

Opšte informacije

Prije prikupljanja podataka o vozilu, sajt obavještava lica na koja se prikupljanje odnosi o sljedećem:

  1. Pravno lice parking servis Podgorica d.o.o. Podgorica , ul. 19 Decembra bb, PIB 02653753 odgovorno je za prikupljanje i obradu podataka o vozilu.
  2. Svrha prikupljanja podataka o vozilu vrsi se zbog raskljižavanja dospjele uplate o parking karti ili mjesečnoj pretplati i isključivo se moze koristiti u te svrhe.

Sigurnost podataka

Online placanje Parking servisa Podgorica preduzimaće sve potrebne i neophodne mjere kako bi se spriječila bilo kakva zloupotreba podataka. Podaci o vozilu će se čuvati u elektronskom formatu uz autorizaciju na nivou korisnika i enkripciju na nivou fajl sistema.

Ažuriranje Politike privatnosti

Online kupovina karti i pretplata može ažurirati Politiku privatnosti putem izmjena ili dopuna. Stoga se licima predlaže da na sajtu povremeno provjere Politiku privatnosti, kako bi bili obaviješteni o eventualnim izmjenama i dopunama iste.

Prihvatanje Politike privatnosti

Prihvatanjem politike privatnosti korisnici su saglasni sa istom.

Saglasnost i promjene uslova

Parking servis Podgorica je u obavezi da se pridržava svega navedenog, a eventualne izmjene postojećih uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani naše internet prezentacije

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)