Mobilna aplikacija

Najnovija mobilna aplikacija Parking Servis-a Podgorica, omogućava korisnicima da na brz i jednostavan način pristupe svim neophodnim informacijama vezanim za parking bez obzira na lokaciju na kojoj se nalaze. Naime, korisnicima je na ovaj način omogućeno, sljedeće:

  • detekcija parking zone u odnosu na lokaciju gdje se korisnik nalazi;
  • cijena parking karte za svaku zonu pojedinačno;
  • brza i jednostavna mogućnost kupovine parking karte za odabranu zonu;
  • mogućnost provjere, da li se vaše vozilo nalazi kod ”Pauk” službe;
  • obavještenje putem notifikacije o isteku plaćene karte, kao i opcije za produženje iste;
  • informacija o registariciji za pretplate u zonama i javnim parkiralištima.

Pored navedenog od 16.03.2020. godine, ova mobilna aplikacija korisnicima takođe omogućava i:

  • detekciju najbližeg slobodnog parking mjesta, na posebnim parkiralištima i garažama,
  • kao i mogućnost informisanja o slobodnim parking mjestima, u realnom vremenu.

Aplikaciju za Android i IOS uređaje možete preuzeti preko sledećih linkova: