Raspored rada parkirališta za vrijeme predstojećeg praznika Dana državnosti

Obavještavamo Vas da “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica za vrijeme predstojećeg praznika Dana državnosti 13. i 14. jula 2022. godine neće vršiti naplatu parkiranja u zoniranim djelovima grada. Za vrijeme praznika naplata parkiranja će se vršiti samo na sledećim parkiralištima: Ulica Miljana Vukova (u centru grada), Ulica Vaka Đurovića (ispred Gradskog stadiona).