Smart parkinzi

Šta korisnik smart parkinga treba da zna?

Radno vrijeme parkinga je od 7 do 23 časa.

Cijena jednog sata je 0.50 eura.

Na smart parkingu može se platiti račun kovanim novcem u apoenima od 2, 1, 0.50, 0.20, 0.10 i 0.05 eura, kao i papirnim novčanicama u apoenima od 5 i 10 eura. Naplatni uređaj vraća kusur.

Kako bi korisnik mogao da uđe na parking, potrebno je da vozilo ima registarske tablice na prednjem dijelu automobila. Kada se korisnik primakne vozilom ulaznoj rampi, terminal će učitati registarske oznake vozila i automatski podići rampu.

Tom prilikom korisnik ne dobija ulaznicu, ali je prilikom napuštanja parkinga dužan da plati račun, a to radi na sljedeći način:

zaustavi vozilo ispred bijele linije tj. znaka STOP prije ulazne rampe, ukuca na displeju naplatnog uređaja registarske tablice svog automobila (npr. PGPG123), nakon čega će se na displeju prikazati iznos koji treba da plati. Nakon unosa novca automatski će se odštampati račun i korisnik može da napusti parking.

Na ulazu i izlazu parkinga postoje info table kako bi korisnici bili obaviješteni o načinu plaćanja i korišćenja parkinga.

Takođe, postoje i interfoni za podršku na samom ulazu i izlazu sa parkinga, kao i interfon na parkomatu u kućici za naplatu.

Cjenovnik - Smart parkinzi

Parking P13 – Cetinjski put
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 00 do 24 časa
20,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 15h do 09 časova narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
15,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata svim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Mjesečna pretplata / svim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 06 do 22 časa
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P14 – Palada
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 00 do 24 časa
20,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 15h do 09 časova narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
10,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata svim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Mjesečna pretplata / svim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 06 do 22 časa
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)