Parkirališta sa rampama

Lokacije

Parking br. 1  – Kasarna Morača
Parking br. 2  – Beko
Parking br. 2a – Trg Balšića
Parking br. 3  – Stadion zapad
Parking br. 4  – Parking Glavna Pošta – samo za pretplatnike
Parking br. 5  – Sportski centar
Parking br. 6  – Mala pijaca
Parking br. 7  – Hotel Podgorica
Parking br. 8  – KBC parking
Parking br. 9  – Pod Goricom
Parking br. 10  – Gintaš
Parking br. 11 – Ul. Serdara Jola Piletića (kod Uprave policije)
Parking br. 12 – Blok V
Parking br. 13 – Cetinjski put
Parking br. 14 – Palada

Želite da budete pretplatnik ili platite parking mjesto?

Cjenovnik - Parkirališta

Parking P1 – Ul. Stanka Dragojevića
Cijena
Po započetom satu
0,40 €
Autobus (više od 9 sjedišta) po započetom satu
1,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare, od 00 do 24 časa
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare – u terminu od 15h do 09 časa narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
15,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P2 – Ul. Miljana Vukova
Cijena
Po započetom satu
0,70 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
15,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
144,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
60,00 €
Mjesečna pretplata za rezervisano parking mjesto od 00-24 časa
198,90 €
Parking P2a – Trg Balšića
Cijena
Po započetom satu
0,70 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
15,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
144,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
60,00 €
Mjesečna pretplata za rezervisano parking mjesto od 00-24 časa
198,90 €
Mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa – rezervisano parking mjesto
128,00 €
Parking P3 – Ul. Vaka Đurovića
Cijena
Po započetom satu
0,60 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
15,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
144,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
74,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
60,00 €
Mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa – rezervisano parking mjesto
128,00 €
Mjesečna pretplata radnim danima 00-24 časa – rezervisano parking mjesto
198,90 €
Parking P4 – Karađorđeva ulica
Cijena
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
144,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
60,00 €
Mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa – rezervisano parking mjesto
128,00 €
Mjesečna pretplata radnim danima 00-24 časa – rezervisano parking mjesto
198,90 €
Parking P5 – Ul. Ivana Milutinovića
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Autobus (više od 9 sjedišta) po započetom satu
1,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Mjesečna pretplata / svim danima 8+2h pravna i fizicka lica
55,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare, od 00 do 24 časa
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata svim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare – u terminu od 15h do 09 časa narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
15,00 €
Mjesečna pretplata za sportske radnike , rekreativce i članove sportskih klubova i organizacije od 08-24 časa
20,00 €
Mjesečna pretplata za sportske radnike, rekreativce i članove sportskih klubova i organizacije 3 časa dnevno
10,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P6 – Moskovska ulica
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Autobus (više od 9 sjedišta) po započetom satu
1,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare, od 00 do 24 časa
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare – u terminu od 15h do 09 časa narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
20,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P7 – Ul. Kane Radević
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Autobus (više od 9 sjedišta) po započetom satu
1,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Mjesečna pretplata / svim danima 8+2h pravna i fizicka lica
55,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare, od 00 do 24 časa
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata svim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare – u terminu od 15h do 09 časa narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
15,00 €
Mjesečna pretplata za sportske radnike , rekreativce i članove sportskih klubova i organizacije od 08-24 časa
20,00 €
Mjesečna pretplata za sportske radnike, rekreativce i članove sportskih klubova i organizacije 3 časa dnevno
10,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P9 – Ul. 19 decembra
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Autobus (više od 9 sjedišta) po započetom satu
1,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Mjesečna pretplata / svim danima 8+2 časa časa pravna i fizička lica
55,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare, od 00 do 24 časa
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata svim danima 8+2 časa za zaposlene ako ima kapaciteta
25,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare – u terminu od 15h do 09 časa narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
20,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P11 – Ul. Serdara Jola Piletića
Cijena
Po započetom satu
0,60 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
15,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
30,00 €
Parking P12 – Ul. Velimira Terzića
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Mjesečna pretplata / radnim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene ako ima kapaciteta
20,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 00 do 24 časa
25,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 15h do 09 časova narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
20,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 00 do 24 časa, sa zadržavanjem do 60 minuta
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P13 – Cetinjski put
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 00 do 24 časa
20,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 15h do 09 časova narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
15,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata svim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Mjesečna pretplata / svim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 06 do 22 časa
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €
Parking P14 – Palada
Cijena
Po započetom satu
0,50 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
10,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 00 do 24 časa
20,00 €
Povlašćena mjesecna pretplata za stanare u terminu od 15h do 09 časova narednog dana + vikend od 00 do 24 časa
10,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata svim danima 8+2 časa za zaposlene gdje ima kapaciteta
20,00 €
Mjesečna pretplata / svim danima 8+2 časa pravna i fizička lica
50,00 €
Mjesečna pretplata / od 00 do 24 časa pravna i fizička lica
80,00 €
Dostavna vozila – neometano korišćenje od 06 do 22 časa
30,00 €
Minibus, kamp kućice, kombi vozila (po započetom satu)
1,00 €

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)