Garaže

Lokacije

Garaža br. 1 – Novaka Miloševa
Garaža br. 2 – Karađorđeva
Garaža br. 3 – arh. Milana Popovića
Garaža br. 4 – TC Bazar
Garaža br. 5 – Maxim – samo za pretplatnike

Cjenovnik - Javne garaže

Javna garaža – G1 , Ul. Novaka Miloševa
Cijena
Po započetom satu
0,60 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
15,00 €
Mjesečna pretplata od 00-24 časa (pravna i fizička lica)
150,00 €
Mjesečna pretplata / rad. Danima 8+2 časa (pravna i fizička lica)
92,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata od 00 do 24 časa za stanare
50,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare od 15 do 09 časova i vikendom od 00 do 24 časa
20,00 €
Mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene (gdje ima kapaciteta)
50,00 €
Mjesečna pretplata za motocikle
20,00 €
Javna garaža – G2, Ul. Karađorđeva
Cijena
Po započetom satu
0,60 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
15,00 €
Mjesečna pretplata od 00-24 časa (pravna i fizička lica)
150,00 €
Mjesečna pretplata / rad. Danima 8+2 časa (pravna i fizička lica)
92,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata od 00 do 24 časa za stanare
50,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare od 15 do 09 časova i vikendom od 00 do 24 časa
20,00 €
Mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene (gdje ima kapaciteta)
50,00 €
Mjesečna pretplata za motocikle
20,00 €
Javna garaža – G3, Ul. Arh. Milana Popovića
Cijena
Po započetom satu
0,60 €
Gubitak ili oštećenje ulaznog tiketa (po danu)
15,00 €
Mjesečna pretplata od 00-24 časa (pravna i fizička lica)
100,00 €
Mjesečna pretplata / rad. Danima 8+2 časa (pravna i fizička lica)
60,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata od 00 do 24 časa za stanare
40,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata za stanare od 15 do 09 časova i vikendom od 00 do 24 časa
20,00 €
Mjesečna pretplata radnim danima 8+2 časa za zaposlene (gdje ima kapaciteta)
25,00 €
Mjesečna pretplata za motocikle
10,00 €
Javna garaža – G5, Ul. Moskovska
Cijena
Mjesečna pretplata od 00-24 časa (pravna i fizička lica)
100,00 €
Povlašćena mjesečna pretplata od 00 do 24 časa za stanare
60,00 €
Mjesečna pretplata za motocikle
15,00 €

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)