Raspored rada parkirališta za vrijeme praznika Dana nezavisnosti Crne Gore

“Parking servis Podgorica” obavještava korisnike usluga da za vrijeme predstojećeg

praznika Dana nezavisnosti Crne Gore  21., 22. i 23. maja  neće vršiti naplatu parkiranja

u zoniranim djelovima grada.

Za vrijeme praznika  naplata parkiranja će se vršiti na sledećim parkiralištima:

  • Ulica Miljana  Vukova (u centru grada),
  • Ulica Vaka Đurovića (ispred Gradskog stadiona).

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)