Info LED table na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog i Bulevaru Stanka Dragojevića, kao i u ulici 13. Jula

Info led table o slobodnim parking mjestima postavljene su danas na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog i Bulevaru Stanka Dragojevića, kao i u ulici 13. jula, u Podgorici.

Doo Parking servis Podgorica u saradnji sa Glavnim gradom i doo Komunalne usluge Podgorica, instalirao  je četiri info led table. Ove led table imaju za cilj da vozače informišu o slobodnim parking mjestima na posebnim parkiralištima u njihovoj blizini. Naime, u pitanju je nastavak digitalizacije poslovanja doo Parking servis Podgorica, čime se u velikoj mjeri olakšava korišćenje i lakše pronalaženje slobodnih parking mjesta u gradu.

Ovi dinamički znakovi uvezani su sa aktivnostima koje se odnose na proces digitalizacije – otvaranja Operativnog centra, unaprijeđenje samih posebnih parkirališta, unaprijeđenje web sajta i aplikacije koje takođe imaju opciju informisanja korisnika o slobodnim parking mjestima kao i navigaciju do njih u realnom vremenu.

U prethodnom periodu instalirane su tri info led table na Bulevaru Ivana Crnojevića, čime imamo za cilj da vozačima u glavnom gradu olakšamo traženje slobodnog parking mjesta. Takođe, u sklopu ovih aktivnosti obnovljena je i vertikalna signalizacija na svim posebnim parkiralištima.

Parking Servis Doo, Podgorica

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Pravna lica)

Zahtjev za zakup parking mjesta na ograđenim parkiralištima i javnim garažama (Fizička lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Pravna lica)

Zahtjev za pretplatu na parkirališta – zone (Fizička lica)