PARKIRANJE VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM

Organ nadležan za poslove saobracaja,dužan je na opštem parkiralištu da odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lica kod kojih je usljed tjelesnog oštećenja ili usljed tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, vozila koja koriste djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću i koja ostvaruju parvo na ličnu  invalidninu ili parvo na dodatak za njegu i pomoć, kao i udruženja vozila ovih lica. Privredno društvo za poslove parkiranja, dužno je da na posebnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica iz stave 1 ovog člana. Vozilo lica iz stave 1 i 2 ovog člana, označava se znakom pristupačnosti koji izdaje organ nadlezan za poslove saobraćaja u skladu sa propisom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, u ovom slučaju Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Novosti

Raspored rada parkirališta za vrijeme Praznika rada i Vaskrsa

Raspored rada parkirališt...

Obavještavamo vas da "Parking servis Podgorica" d....

IZMJENE I DOPUNE ELABORATA O PARKING ZONAMA

IZMJENE I DOPUNE ELABORAT...

IZMJENE I DOPUNE ELABORATA O PARKING ZONAMA, DOZVO...

Besplatan parking za praznike

Besplatan parking za praz...

Obavjestavamo vas da tokom trajanja praznika, uslu...

Nove funkcionalnosti mobilne aplikacije “Parking servis Podgorica”.

Nove funkcionalnosti mobi...

Uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije "Parking...

Raspored rada za predstojeće praznike

Raspored rada za predstoj...

"Parking servis Podgorica" obavještava korisnike u...

Raspored rada za vrijeme Dana državnosti

Raspored rada za vrijeme...

Obavještavamo vas da "Parking servis Podgorica" d....