1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Next
Previous

 

"Parking servis Podgorica" doo Podgorica je osnovan 2007. godine od strane Glavnog grada Podgorice, sa ciljem da obavlja poslove od javnog interesa u oblasti izgradnje i upravljanja  javnim parkiralištima i garažama kao i naplati parkinga za vozila. Društvo u ovom trenutku raspolaže sa 5000 parking mjesta raspoređenih u jedanaest posebnih parkirališta, pet garaža i tri zone u kojima se vrši naplata parkinga putem  SMS-a. Ukupan broj parking mjesta će se i u budućnosti uvećavati proširenjem posebnih i opštih – zonskih parkirališta na djelove grada u kojima za to postoji potreba.

 

Preduzeće je od svoga osnivanja do danas, prošlo kroz nekoliko faza i dostiglo vrlo konkurentan kvalitet u pružanju svojih usluga. U oblasti parkiranja i  standarda koji su u toj djelatnosti postignuti „Parking servis Podgorica“ je lider u Crnoj Gori.

 

Vizija preduzeća „Parking servis Podgorica“ doo Podgorica je totalna, odnosno, potpuna satisfakcija korisnika i trenutak u kojemu se percipirani kvalitet neće razlikovati od kvaliteta pružene usluge.

 

Razvoj preduzeća u pogledu usluga i kvaliteta, prijedstavlja primarnu aktivnost „Parking servisa Podgorica“. Vodeći se time preduzeće je 17. januara 2011. godine otpočelo sa primjenom novog servisa za naplatu putem SMS-a što je proizvod zajedničkih aktivnosti  sa Glavnim gradom Podgorica. Implementacija servisa naplate putem SMS-a je investicija koja u tehničkom i tehnološkom pogledu značajno unaprijeđuje kvalitet obavljanja osnovne djelatnosti preduzeća, a korisnicima omogućava čitav niz povoljnosti od samog povećanja konfora prilikom parkiranja, kraće procedure i brže pronalaženje slobodnih parking mjesta. Na početku primjene ovim servisom su bila obuhvaćena opšta parkirališta u centru Glavnog grada tako da građani mogu da parkiraju svoja vozila u nekoj od tri zone u kojima se prema Odluci o javnim parkiralištima i garažama to može uraditi. Kasnijim fazama proširenja obuhvaćeni su i drugi djelovi Podgorice. Naplata u zonama se vrši slanjem SMS poruka, kupovinom parking karti kao i pomoću parkomata.

 

U budućnosti će se nastaviti sa započetim aktivnostima na povećanju tehničke i tehnološke osposobljenosti Društva. Posebna pažnja biće posvećena usavršavanju zaposlenih kako bi svoje poslove obavljali na efikasniji način. S tim u vezi, izvršiće se nabavka savremenih hardvera i softvera, a sve sa ciljem da se poveća efektivnost i efikasnost "Parking servisa Podgorica" doo Podgorica kao i da se uvedu standardi koje primjenjuju slična preduzeća u EU.

 

Razvoj Podgorice doprinosi poboljšanju uslova za život i stvaranju povoljnijeg okruženja za poslovne aktivnosti. Grad je neophodno konstantno prilagođavati potrebama i željama onih koji u njemu žive ili borave, zato mi u preduzeću „Parking servis Podgorica“ doo Podgorica, vodimo računa da pomognemo svim građanima da se njihov problem sa parkiranjem riješi kako bismo im život u našem gradu učinili prijatnijim.