1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Cjenovnik

PDFPrintE-mail

 

OPŠTA PARKIRALIŠTA

 

I ZONA

I ZONA IZNOS
CIJENA PO SATU 0,60 €
DOPLATNA KARTA 20,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA ZA STANARE 10,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA
ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE 
30,00 €


II ZONA

 

II ZONA  IZNOS 
CIJENA PO SATU 0,50 €
DOPLATNA KARTA 20,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA ZA STANARE 8,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA
ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
25,00 €

 

III ZONA

 

III ZONA

IZNOS

CIJENA PO SATU

0,40 €

DOPLATNA KARTA

20,00 €

POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA ZA STANARE

7,00 €

POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA

ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

20,00 €

DNEVNA KARTA  OD 07 – 24 h

(SAMO NA ODREĐENIM, POSEBNOM DODATNOM TABLOM OZNAČENIM,  LOKACIJAMA)

2,50 €

 

REZERVACIJA PARKING MJESTA

 

OPŠTA PARKIRALIŠTA

IZNOS

ZA KORIŠĆENJE OPŠTEG PARKIRALIŠTA SA REZERVACIJOM PLAĆA SE NAKNADA PO REZERVISANOM PARKING MJESTU ZA SVAKI ZAPOČETI SAT KORIŠĆENJA

 

0,60 €

 

 

POSEBNA PARKIRALIŠTA

 

 

UREĐENA PARKIRALIŠTA IZNOS
CIJENA PO ZAPOČETOM SATU 0,40 €
DOPLATNA KARTA - U SLUČAJU GUBITKA ULAZNOG RAČUNA 10,00 €/dan
AUTOBUS PO ZAPOČETOM SATU 2,50 € 
MJESEČNA PRETPLATA OD 00-24h (pravna i fizička lica) 144,00 €
MJESEČNA PRETPLATA / RAD. DANIMA  8+2h (pravna I fizička lica) 74,00 €
POVLAŠĆENA MJES.PRETPLATA RAD.DANIMA 8+2h ZA ZAPOSLENE
(gdje ima kapaciteta)
20,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA 00-24h ZA STANARE
(gdje ima kapaciteta)
30,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA ZA STANARE
 OD 15 DO 09h I VIKENDOM OD 00 DO 24h (gdje ima kapaciteta)
20,00 €
MJESEČNA PRETPLATA ZA DOSTAVNA VOZILA
(ZADRŽAVANJE DO 1h)
60,00 €
PAUK SLUŽBA dnevno 10,00 € 
MJESEČNA PRETPLATA OD 00-24h REZERVISANO PARKING MJESTO 198,90 €
MJESEČNA PRETPLATA / RAD. DANIMA  8+2h
REZERVISANO PARKING MJESTO
128,70 €


 

 

 

PARKIRALIŠTA SA NEOBILJEŽENIM PAR. MJESTIMA
IZNOS
CIJENA PO ZAPOČETOM SATU 0,30 €
DOPLATNA KARTA - U SLUČAJU GUBITKA ULAZNOG RAČUNA 10,00 €/dan
AUTOBUS PO ZAPOČETOM SATU 2,50 €
MJESEČNA PRETPLATA OD 00-24h (pravna i fizička lica) 90,00 €
MJESEČNA PRETPLATA / RAD. DANIMA  8+2h (pravna i fizička lica) 55,00 €
POVLAŠĆENA MJES.PRETPLATA RAD.DANIMA 8+2h ZA ZAPOSLENE  20,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA 00-24h ZA STANARE  30,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA ZA STANARE
TERMIN OD 15 DO 09h  I VIKENDOM OD 00 DO 24h
20,00 €
MJESEČNA PRETPLATA ZA DOSTAVNA VOZILA
(ZADRŽAVANJE DO 1h)
40,00 €

 

JAVNE GARAŽE

 

JAVNE GARAŽE   IZNOS
CIJENA PO ZAPOČETOM SATU   0,50 €
DOPLATNA KARTA - U SLUČAJU GUBITKA ULAZNOG RAČUNA 10,00 €/dan
MJESEČNA PRETPLATA OD 00-24h (pravna i fizička lica) 180,00 €
MJESEČNA PRETPLATA / RAD. DANIMA  8+2h (pravna i fizička lica) 92,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA OD 00 DO 24h ZA STANARE 60,00 €
POVLAŠĆENA MJESEČNA PRETPLATA ZA STANARE
OD 15 DO 09h I VIKENDOM OD 00 DO 24h
20,00 €
MJESEČNA PRETPLATA RADNIM DANIMA 8+2h ZA ZAPOSLENE    
(GDJE IMA KAPACITETA)
50,00 €
MJESEČNA PRETPLATA ZA MOTOCIKLE (BOKS-ZIMOVNIK) 20,00 €

 

 

U iznose naknada za korišćenje opštih, posebnih parkirališta, kao i javnih garaža uračunat je PDV-e.

 

 Korisnici javnih parkirališta, koji zakupe više parking mjesta, imaju pravo na popust:

 -       od 3 do 10 vozila 10 % popusta

   -       od 10 do 20 vozila 25 % popusta

  -       od 20 i više vozila 35 % popusta