PARKIRANJE VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM

Organ nadležan za poslove saobracaja,dužan je na opštem parkiralištu da odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lica kod kojih je usljed tjelesnog oštećenja ili usljed tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, vozila koja koriste djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću i koja ostvaruju parvo na ličnu  invalidninu ili parvo na dodatak za njegu i pomoć, kao i udruženja vozila ovih lica. Privredno društvo za poslove parkiranja, dužno je da na posebnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica iz stave 1 ovog člana. Vozilo lica iz stave 1 i 2 ovog člana, označava se znakom pristupačnosti koji izdaje organ nadlezan za poslove saobraćaja u skladu sa propisom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, u ovom slučaju Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Novosti

Zabrana parkiranja u subotu 17. i nedjelju 18. februara u Ulici Novaka Miloševa i u Ulici Miljana Vukova

Zabrana parkiranja u subo...

U subotu 17. i nedjelju 18. februara u Ulici Novak...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - racunarska oprema

Zahtjev za dostavljanje p...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vri...

Smart parking

Smart parking

Parking servis Podgorica je ovih dana, zahvaljujuć...