PARKIRANJE VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM

Organ nadležan za poslove saobracaja,dužan je na opštem parkiralištu da odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lica kod kojih je usljed tjelesnog oštećenja ili usljed tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, vozila koja koriste djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću i koja ostvaruju parvo na ličnu  invalidninu ili parvo na dodatak za njegu i pomoć, kao i udruženja vozila ovih lica. Privredno društvo za poslove parkiranja, dužno je da na posebnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica iz stave 1 ovog člana. Vozilo lica iz stave 1 i 2 ovog člana, označava se znakom pristupačnosti koji izdaje organ nadlezan za poslove saobraćaja u skladu sa propisom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, u ovom slučaju Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Novosti

Zahtjevi za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednost

Zahtjevi za dostavljanje...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vr...

Još jedan vid naplate putem "Digitalnog kioska"

Još jedan vid naplate put...

U saradnji sa kompanijom 2BI i CKB bankom puštena...

Počinje izdavanje baby karata

Počinje izdavanje baby ka...

U srijedu 23. maja počinje izdavanje besplatnih ba...

Rad praznikom

Rad praznikom

"Parking servis Podgorica" obavještava korisnike s...

Smart parking počeo sa radom

Smart parking počeo sa ra...

Parking servis Podgorica je zahvaljujući podršci C...

Raspored rada za vrijeme prvomajskih praznika

Raspored rada za vrijeme...

"Parking servis Podgorica" obavještava korisnike s...