PARKIRANJE VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM

Organ nadležan za poslove saobracaja,dužan je na opštem parkiralištu da odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lica kod kojih je usljed tjelesnog oštećenja ili usljed tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, vozila koja koriste djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću i koja ostvaruju parvo na ličnu  invalidninu ili parvo na dodatak za njegu i pomoć, kao i udruženja vozila ovih lica. Privredno društvo za poslove parkiranja, dužno je da na posebnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica iz stave 1 ovog člana. Vozilo lica iz stave 1 i 2 ovog člana, označava se znakom pristupačnosti koji izdaje organ nadlezan za poslove saobraćaja u skladu sa propisom o bezbijednosti saobraćaja na putevima, u ovom slučaju Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Novosti

Raspored rada za vrijeme Dana državnosti

Raspored rada za vrijeme...

Obavještavamo vas da "Parking servis Podgorica" d....

Raspored rada za vrijeme Dana Nezavistosti

Raspored rada za vrijeme...

Obavještavamo vas da "Parking servis Podgorica" d....

Mobilna aplikacija "Parking servis Podgorica"

Mobilna aplikacija "...

Zvanična aplikacija Parking Servisa Podgorica omog...

OBAVJEŠTENJE O RADU TOKOM PREDSTOJEĆIH PRAZNIKA

OBAVJEŠTENJE O RADU TOKOM...

Za vrijeme predstojećih novogodišnjih i božićnih p...

Radno vrijeme za Novogodišnje i Božične praznike

Radno vrijeme za Novogodi...

"Parking servis Podgorica" obavještava korisnike u...

Zahtjevi za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednost

Zahtjevi za dostavljanje...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vr...