Smart parking počeo sa radom

Parking servis Podgorica je zahvaljujući podršci Crnogorskog Telekoma i Glavnog grada, realizovao Pilot projekat “Smart parking”, kao jednog od prvih koraka u realizaciji ideje Podgorica-Smart city. Parking senzori su postavljeni u dvije ulice u centralnoj gradskoj zoni, Miljana Vukova i Novaka Miloševa.

 

Cijeli sistem radi na prilično jednostavnom principu zahvaljujući savremenoj tehnologiji, a sačinjavaju ga  posebni parking senzori fiksirani ispod površine asfaltne podloge, moduli za prikupljanje i prenos podataka, info led table i odgovarajuće  mobilne aplikacije. 

 

Senzori informišu sistem o trenutnom stanju na određenom parkingu, a sistem  obrađene podatke dostavlja vozačima putem aplikacije za mobilni telefon kao i putem info led tabli koje su postavljene na stubovima javne rasvjete.

 

Ovaj sistem će  pomoći građanima tako što će u svakom trenutku tačno znati koliko u kojoj ulici ima slobodnih parking mjesta i neće više gubiti vrijeme i novac u traženju mjesta za parkiranje. Ujedno se i radi o „eco friendly“ projektu koji će omogućiti manje zagadjenje životne sredine i uštede u potrošnji goriva.

 

Parkom mobilna aplikacija

 

Opis proizvoda

 

Aplikacija je namijenjena je za mobilne uređaje i omogućava vozačima informacije o parkiranju u realnom vremenu. Aplikacija se u potpunosti prilagođava potrebama korisnika, te omogućava vozačima da lakše pronađu dostupna parking mjesta na  lokacijama u centru grada. Aplikacija je razvijena i dostupna za Android i IOS mobilne uređaje.

 

Glavne karakeristike:

 

• Razvijena za Android i iOS mobilne uređaje

• Pouzdana i tačna informacija o dostupnosti parking mjesta u realnom vremenu

• Navigacija vozača do najbližeg slobodnog parking mjesta

 

Napomena:

Prije upotrebe aplikacije korisnik je dužan da izvrši registraciju unošenjem svojih podataka.

Aplikacija je trenutno u testnoj fazi.

 

Aplikaciju možete preuzeti na sledećim linkovima: